Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.

Хор:От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́, / и спаси́, Спа́се мой.

Сла́ва: Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

И сейчас: Святы́м Ду́хом / вся Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

Иерей: Во́нмем.Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иерей:Прему́дрость.Прокимен, голос 4:

Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Хор: Из Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Иерей: Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х.

Хор: Из чре́ва пре́жде денни Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Иерей : Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иерей: Я́ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Прокимен другой:

Иерей: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́ в утверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Иерей: Вся́кое дыха́ние

Хор: да хва́лит Го́спода.

Иерей: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй, Го́споди Степенна, 1-й антифон 4-го гласа., поми́луй,Го́споди, поми́луй.

Иерей: Прему́дрость, про́сти! Услы́шим свята́го Ева́нгелия. Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Матфе́я (либо Ма́рка, Луки́, Иоа́нна) свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́!

Иерей Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.: Во́нмем.

Евангелие от Матфея, зачало 2:

Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе: обруче́нней у́бо бы́вши Ма́тери Его́ Мари́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обре́теся иму́щи во чре́ве от Ду́ха Свя́та. Ио́сиф же Степенна, 1-й антифон 4-го гласа., супруг Ея́, пра́веден сый и, не хотя́ Ея́ обличи́ти, восхоте́ тай пусти́ти Ю́. Сия́ же ему́ помы́слившу, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́дов, не убо́йся прия́ти Мариа́м, жены́ твоея Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́: ро́ждшее бо ся в Ней от Ду́ха есть Свя́та. Роди́т же Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Иису́с. Той бо спасе́т лю́ди Своя́ от грех их. Сие́ же все бысть, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́лющим: Се́ Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил, е́же есть сказа́емо, с на́ми Бог. Воста́в же Ио́сиф от сна, сотвори́, я́коже повеле́ ему́ А́нгел Госпо́день, и Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. прия́т Жену́ свою́. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя Ему́ Иису́с.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́!

Хор:все на 6-й голос:

Сла́ва: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются, / Христо Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́с роди́ся от Де́вы.

И ны́не: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются, / Христо́с роди́ся в Вифлее́ме.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Сла Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́ва в Вы́шних Бо́гу, / и на земли́ мир, / днесь восприе́млет Вифлее́м седя́щаго при́сно со Отце́м, / днесь А́нгели Младе́нца, рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят: / сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, / в челове́цех благоволе́ние.

Иерей: Спаси Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́ Бо́же лю́ди Твоя́…..и помилуй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй, 12 раз.

Возглас: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ним же благослове́н еси́, со Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Канон

Песнь 1

Ирмос: Христо́с ражда́ется – сла́вите, / Христо́с с Небе́с – сря́щите. / Христо́с на земли́ – возноси́теся. / По́йте Го́сподеви, вся земля́, / и весе́лием воспо́йте, лю́дие, / я́ко просла́вися Степенна, 1-й антифон 4-го гласа..

Истле́вша преступле́нием, по Бо́жию о́бразу бы́вшаго, всего́ тле́ния су́ща, / лу́чшия отпа́дша Боже́ственныя жи́зни, / па́ки обновля́ет му́дрый Соде́тель, я́ко просла́вися.

Ви́дев Зижди́тель ги́блема челове́ка, рука́ми его́же созда́, / приклони Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́в Небеса́, схо́дит; / Сего́ же от Де́вы Боже́ственныя Чи́стыя / всего́ осуществу́ет, вои́стинну вопло́щься, я́ко просла́вися.

Му́дрость, Сло́во и Си́ла, / Отпрыск Сый О́тчий и сия́ние, Христо́с Бог, сил утаи́вся, / ели́ко Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. преми́рных и ели́ко на земли́, / и, вочелове́чся, обнови́л есть нас, / я́ко просла́вися.

Ирмос: Христо́с ражда́ется – сла́вите:

Песнь 3

Хор: Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / свят еси́, Го́споди.

Чтец: И́же дохнове́ния прича́щся лу́чшаго Ада́м пе́рстный / и к тле́нию попо́лзся же́нскою ле́стию, / Христа́ от Жены́ ви́дя, вопие́т: / И́же мене́ ра́ди по мне быв Степенна, 1-й антифон 4-го гласа., Свят еси́, Го́споди.

Сообра́зен бре́нному умале́нию растворе́нием, Христе́, быв / и прича́стием пло́ти го́ршия, пода́в Боже́ственнаго естества́, / зе́млен быв, и пребы́в Бог, / и возвы́сивый рог наш, / Свят еси́, Го́споди.

Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Иу́довых Сый Правитель: / Изра́иля бо пасы́й на ра́мех херуви́мских, из тебе́ про́йде Христо́с я́ве / и вознесы́й рог наш над все́ми воцари́ся.

Хор:Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну / и в после Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / свят еси́, Го́споди.

малая ектенья: [Ипакои:]

Песнь 4

Ирмос: Жезл из ко́рене Иессе́ева / и цвет от него́, Христе́, / от Де́вы прозя́бл еси́, / из горы́, Хва́льный, приосене́нныя Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. ча́щи, / прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, / Невеще́ственный и Бо́же: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Его́же дре́вле прорече́ Иа́ков, / язы́ков ожида́ние, Христе́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́ / и си́лу Дама́скову, Самари́йскую Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. же коры́сть прише́л еси́ испроврещи́, / лесть пременя́я в ве́ру боголе́пну: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы́ ученики́, / му́дрыя звездоблюсти́тели, / ра́дости испо́лнил еси́, / звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады́ко Степенна, 1-й антифон 4-го гласа., / язы́ков нача́ток вводи́мый прия́л же еси́ я́ве: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко на руно́, во чре́во Де́вы сшел еси́ дождик, Христе́, / и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия. / Ефио́пия, и Фарси́с, и Арави́тстии о Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́строви же, / Сава́, Ми́дов всю зе́млю держа́щии, припадо́ша Тебе́, Спа́се: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмос: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, / Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, / мир подава́юща, посла́л еси Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́ нам: / тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, / от но́щи у́тренююще, / славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися поко́рься, / и нас, рабы́ су́щия, врага́ и греха́ свободи́л еси́, Христе́, / весь же по нам обнища́в, / и пе́рстнаго от Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. самаго́ едине́ния и обще́ния богосоде́лал еси́.

Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́, / во чре́ве прие́мши, родила́ есть Бо́га вочелове́чшася и пребыва́ет Де́ва. / Ея́же ра́ди примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии, / Богоро́дицу су́щую вои Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́стинну, ве́рнии, воспои́м.

Песнь 6

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверек, / якова́ прия́т, / в Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну. / Его́же бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую сохрани Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́ неврежде́нну.

Прии́де, вопло́щься, Христо́с Бог наш из чре́ва, / Его́же Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет; / правле́ния же держа́ пречи́стых сил, / в я́слех ско́тиях возлежи́т и пелена́ми повива́ется, / разреша́ет же многоплете́нныя плени Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́цы прегреше́ний.

Ю́но из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся Отпрыск и ве́рным даде́ся, / бу́дущаго ве́ка Сей есть Оте́ц и Нача́льник / и нарица́ется Вели́каго Сове́та А́нгел. / Сей кре́пок Бог есть / и держа́й о́бластию всю Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. тварь.

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверек, / якова́ прия́т, / в Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну. / Его́же бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

малая ектенья Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.:

Кондак, голос 3.

Хор: Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, / и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит. / А́нгели с па́стырьми славосло́вят, / волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: / нас бо ра́ди роди́ся / Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

[Икос:]

Песнь 7

Ирмос: О́троцы Степенна, 1-й антифон 4-го гласа., благоче́стию совоспита́ни, / злочести́ваго веле́ния небре́гше, / о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, / но, посреде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние получи́ша: / сла́ва бо Госпо́дня облиста Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́ их, и А́нгел, воспо́йте, – вопия́, – я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бог благослове́нный.

Внеза́пу с сло́вом А́нгеловым Небе́сная во́инства, / сла́ва, – вопия́ху, – Бо́гу в Вы́шних, на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние: / Христо́с возсия́, отце́в Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Бог благослове́нный.

Глаго́л что сей? – реко́ша па́стырие, – / прише́дше, уви́дим бы́вшее, Боже́ственнаго Христа́. / Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, воспева́юще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго / росода́тельная изобрази́ пещь о Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́браз: / не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, / я́ко ниже́ огонь Божества́ Де́вы, / в Ню́же вни́де утро́бу. / Тем воспева́юще, воспое́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

Влече́т Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Вавило́ня дщи о́троки плене́нныя Дави́довы от Сио́на к себе́, / дароно́сцы же слет волхвы́ де́ти, / Дави́дове Богоприя́тней дще́ри моля́щияся. / Тем, воспева́юще, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Орга́ны уклони Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.́ша плаче́вныя пе́сни, / не поя́ху бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы, / вавило́нскую же разреша́ет лесть всю и мусики́йския соста́вы, / в Вифлее́ме возсия́в, Христо́с. / Тем, воспева́юще, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. и превозно́сит во вся ве́ки.

Коры́сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное бога́тство прия́т, / сокро́вища же Христо́с в Сио́н сего́, / и цари́ звездо́ю наставля́я, звездоблюсти́тели влече́т. / Тем, воспева́юще, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.


sterilizaciya-i-ee-vidi-dezinfekciya.html
sterilizaciya-koshek-i-sobak.html
sterilizaciya-shovnogo-materiala.html